Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 25 april 2006, houdende een verlaging van de vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2006 (Besluit 2006/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2006)
Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,
Gelet op artikel 4, derde lid van de Verordening PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2006;
Gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen;
Besluit:
Artikel 1
Voor de inkoper en voor de verkoper van bloembollen wordt in de periode 1 juni 2006 tot en met 31 mei 2007 de heffing verlaagd.
Dit betekent dat:
a. in artikel 5, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,6%;
b. in artikel 6, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,0%;
c. in artikel 7, 2,1% wordt vervangen door: 1,0%;
d. in artikel 8, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,0%;
e. in artikel 9, tweede lid, 2,1% wordt vervangen door: 1,6%;
f. in artikel 10, 2,1% wordt vervangen door: 1,6%.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 2006/1 PT vakheffing bloembollen plantgoed oogstjaar 2006.
Dit besluit en de daarbij behorende toelichting wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 25 april 2006
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht