Let op. Deze wet is vervallen op 1 februari 2006. U leest nu de tekst die gold op 31 januari 2006.

Besluit Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen

Uitgebreide informatie
Besluit van 10 mei 1967, tot uitvoering van artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet
Wij JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij van 3 mei 1967, No. J 1160, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Voor de navolgende landbouwgewassen wordt een rassenlijst, als bedoeld in artikel 73 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet, ingesteld:
aardappel (Solanum tuberosum L.);
bladkool (Brassica napus L. var. biennis Rchb.);
bladramenas (Raphanus sativus L. var. oleiferus (Mill.) Stok.);
blauwmaanzaad (Papaver somniferum L.);
erwt (Pisum sativum L.: met inbegrip van ssp. arvens (L.) A. & G.);
gerst-tweerijig (Hordeum distichon L.);
gerst-meerrijig (Hordeum vulgare L.);
haver (Avena sativa L.);
kanariezaad (Phalaris canariensis L.);
karwij (Carum carvi L.);
koolzaad-zomer (Brassica napus L. var. napus);
koolzaad-winter (Brassica napus L. var. biennis Rchb.);
lucerne (Medicago sativa L. en Medicago x varia Martyn);
lupine, te weten:
blauwe lupine (Lupinus angustifolius L.);
gele lupine (Lupinus luteus L.);
witte lupine (Lupinus albus L.);
mais (Zea mays L.);
mergkool (Brassica oleracea L. var. medullosa Thell.);
mosterd, gele (Sinapis alba L.);
rogge (Secale cereale L.);
serradelle (Ornithopus sativus Brot.);
spurrie (Spergula arvensis L.);
stamboon (Phaseolus vulgaris L. var. nanus Aschers.);
stoppelknol (Brassica campestrics L. var. rapa (L.) Hartm.);
suikerbiet (Beta vulgaris L.);
tarwe (Triticum aestivum L.);
tarwe (harde-) (Triticum durum L.);
veldboon (Vicia fala L.)
a. duiveboon,
b. paardeboon,
c. Waalse boon,
d. wierboon;
vlas (Linum usitatissimum L.);
voederbiet (Beta vulgaris L.);
voederwortel, gele en witte (Daucus carota L.);
wikke (voeder-) (Vicia sativa L.). grassen
beemdlangbloem (Festuca pratensis Huds.);
beemdvossestaart (Alopecurus pratensis L.);
bosbeemdgras (Poa nemoralis L.);
Engels raaigras (Lolium perenne L.);
Frans raaigras (Arrhenatherum elatius (L.) Presl.);
gekruist raaigras (Lolium multiflorum Lam. x perenne L.);
hardzwenkgras (Festuca ovina L. var. duriuscula (L.) Koch.);
Italiaans raaigras (Lolium multiflorum Lam.);
kamgras (Cynosurus cristatus L.);
kropaar (Dactylisglomerata L.);
paardengras (Bromus catharticus Vahl.);
rietzwenkgras (Festuca arundinacea Schreb.);
roodzwenkgras (Festuca rubra L.) waaronder: gewoon en uitlopervormend roodzwenkgras;
ruw beemdgras (Poa trivialis L.);
schapengras (Festuca ovina L.) waaronder: gewoon en fijnbladig schapengras;
straatgras (Poa annua L.);
struisgras, wit (Agrostis stolonifera L.);
struisgras, gewoon (Agrostis tenuis Sibth.);
struisgras, hoog (Agrostis gigantea Roth.);
struisgras, kruipend (Agrostis canina L. subsp. canina);
struisgras, heide- (Agrostis canina L. subsp. montana Hartm.);
timothee (Phleum pratense L., met inbegrip van var. nodosum Richter);
veldbeemdgras (Poa pratensis L.);
Westerwolds raaigras (Lolium multiflorum Lam. ssp. gaudini (Parl.) Schinz et Kell. (= var. Westerwoldicum (Mansh.) Wittm.)). klaver
Alexandrijnse klaver (Trifolium alexandrinum L.);
bastaardklaver (Trifolium hybridum L.);
hopperups-klaver (Medicago lupulina L.);
incarnaatklaver (Trifolium incarnatum L.);
Perzische klaver (Trifolium resupinatum L.);
rode klaver (Trifolium pratense L.);
witte klaver (Trifolium repens L.).
1.
Ingesteld wordt een commissie, verder te noemen Commissie voor de samenstelling van de Rassenlijst voor Landbouwgewassen, belast met de in de artikelen 73-77 van de Zaaizaad- en Plantgoedwet omschreven taak met betrekking tot landbouwgewassen.
2.
De Commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden en is gevestigd te Wageningen. Onze Minister benoemt de leden van de Commissie en benoemt uit de leden een voorzitter. Hij kan plaatsvervangende leden benoemen.
3.
Onze Minister kan nadere regelen stellen omtrent de werkwijze van de Commissie.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit Aanbevelende Rassenlijst Landbouwgewassen".
2.
Het treedt in werking met ingang van het tijdstip van inwerkingtreding van de Zaaizaad- en Plantgoedwet .
Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Soestdijk, 10 mei 1967
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de dertigste mei 1967.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht