Besluit van 3 december 1993, houdende aanpassing van de Wet inzake de douane en het Besluit inzake de douane aan het Communautair douanewetboek alsmede enkele daarmee verband houdende wijzigingen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 26 oktober 1993, nr. WD.93/641, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, directie Wetgeving Douane;
Gelet op de artikelen 2 en 3 van de wet van 23 juni 1960, houdende voorzieningen op het terrein van de invoerrechten en accijnzen ter uitvoering van het Benelux-Unieverdrag en andere internationale overeenkomsten ( Stb. 262), artikel 85 van de Wet op de accijns en de artikelen 45 en 220 a van de Wet inzake de douane;
De Raad van State gehoord (advies van 22 november 1993, nr. W06.93.0711);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Financiën van 26 november 1993, nr. WD.93/713, Directoraat-Generaal voor Fiscale Zaken, directie Wetgeving Douane;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel I
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel II
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel III
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel IV
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel V
Met betrekking tot de belasting, administratieve boete en kosten waarvan de verschuldigdheid wordt vastgesteld vóór de dag van de inwerkingtreding van dit besluit blijft artikel 145 a , tweede lid, van de Wet inzake de douane, zoals dat lid luidde vóór de inwerkingtreding van dit besluit, van toepassing en blijft artikel 146 van die wet buiten toepassing.
Artikel VI
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VII
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
Artikel VIII
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1994.
Artikel IX
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanpassing douanewetgeving 1994.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 3 december 1993
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de veertiende december 1993
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht