Besluit aanpassing mandaatbesluiten AZ in verband met invoering euro
De secretaris-generaal,
gelet op artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging secretaris-generaal Algemene Zaken en de invoering van de euro op 1 januari 2002;
Besluit:
1.
Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging diensthoofden Algemene Zaken staat `f 5.000', dient te worden gelezen `€ 2.500'.
1.
Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken staat `tienduizend gulden', dient te worden gelezen `vijfduizend euro';
2.
Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken staat `vijftigduizend gulden', dient te worden gelezen `vijfentwintigduizend euro';
3.
Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Facilitaire Zaken staat `vijfduizend gulden', dient te worden gelezen `vijfentwintighonderd euro'.
1.
Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Centrale Afdeling Informatie en Communicatie Technologie staat `tienduizend gulden', dient te worden gelezen `vijfduizend euro'.
1.
Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging P&O Algemene Zaken staat `vijfentwintigduizend gulden', dient te worden gelezen `twaalf-en-een-half-duizend euro'.
1.
Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RVD Algemene Zaken staat `vijftigduizend gulden', dient te worden gelezen `vijfentwintigduizend euro';
2.
Waar in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging RVD Algemene Zaken staat `drieduizend gulden', dient te worden gelezen `vijftienhonderd euro'.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2002.
Artikel 7
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanpassing mandaatbesluiten AZ in verband met invoering euro.
Artikel 8
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken en de diensthoofden.
's-Gravenhage, 7 december 2001
De van Algemene Zaken ,
Minister
namens deze,
de ,
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht