Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 juli 2014, nr. WJZ / 14105816, tot aanwijzing van een ambtenaar op grond van de artikelen 8.15 en 8.31 Wet dieren (Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren)
De Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op de artikelen 8.15 en 8.31 van de Wet dieren;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaar, bedoeld in de artikelen 8.15, tweede lid, onderdeel b, en 8.31, negende lid, van de Wet dieren wordt aangewezen de Chief Veterinary Officer van het Ministerie van Economische Zaken.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2014.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 1 juli 2014
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht