Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing ambtenaren als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet

Uitgebreide informatie
Besluit van 6 november 1995, houdende aanwijzing van ambtenaren belast met de keuring
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 augustus 1995, DGVgz/VVP/V-951671, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet;
De Raad van State gehoord (advies van 25 september 1995, no. W13.95.0485);
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 oktober 1995, DGVgz/VVP/V-952285, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als ambtenaar als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet, worden aangewezen de keuringsdierenartsen verbonden aan de Voedsel en Waren Autoriteit.
Artikel 2
Het koninklijk besluit van 28 oktober 1952, houdende uitvoering van artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet ( Stcrt. 218), wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vleeskeuringswet.
Lasten en bevelen dat dit besluit en de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 6 november 1995
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Uitgegeven de achtentwintigste november 1995
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht