Let op. Deze wet is vervallen op 28 september 2013. U leest nu de tekst die gold op 27 september 2013.

Besluit aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2007, nr. TRCJZ/2007/2794, houdende aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 10 van de Plantenziektenwet;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen en met het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen, worden aangewezen:
1. de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
2. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
3. de ambtenaren van de Belastingdienst, bevoegd inzake douane.
Artikel 2
Als personen belast met het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen en met het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen, worden aangewezen:
a. de inspecteurs, de assistent-specialisten kwaliteit, de assistent-specialisten fyto, de specialisten kwaliteit, de specialisten fyto, de rayonmanagers, de planners, het assistent-hoofd buitendienst, het adjunct-hoofd buitendienst en het hoofd buitendienst van de stichting Kwaliteits-Controle-Bureau;
b. de keurmeesters, de medewerkers afdeling keuringsbeleid & kwaliteit en de teamleiders van de stichting Bloembollenkeuringsdienst;
c. de keurmeesters, de teammanagers keuringen en de inspectiemedewerkers bacterievuurcontrole van de stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw;
d. de keurmeesters, de monsternemers, de controleurs, de vakspecialisten, de teamleiders, de technisch coördinator en de managers van de stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst.
Artikel 3
De Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 17 januari 1992, houdende Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht (Stcrt. 1992,16) wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2007.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren en personen belast met toezicht Plantenziektenwet.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht