Besluit aanwijzing ambtenaren Schepenwet
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Schepenwet;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren bedoeld in artikel 10, vierde lid, van de Schepenwet worden aangewezen de ambtenaren van de divisies Scheepvaart en Vervoer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 november 2004.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De van Verkeer en Waterstaat ,
Minister
namens deze:
de
plv. inspecteur-generaal Verkeer en Waterstaat
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht