Let op. Deze wet is vervallen op 19 juli 2006. U leest nu de tekst die gold op 18 juli 2006.

Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets en registratie zeeschepen

Uitgebreide informatie
Aanwijzing van ambtenaren belast met toezicht als bedoeld in artikel 311b van het Wetboek van Koophandel en artikel 10a van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 311b, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel en artikel 10a , eerste lid, van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de artikelen 311 en 311a van het Wetboek van Koophandel bepaalde, zijn belast de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Artikel 2
Met het toezicht op de naleving van het bij de artikelen 3 en 8 van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting bepaalde, zijn belast de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ambtenaren toezicht nationaliteitstoets en registratie zeeschepen.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 9 september 1999
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht