Let op. Deze wet is vervallen op 9 mei 2012. U leest nu de tekst die gold op 8 mei 2012.

Besluit aanwijzing artikelen welke worden beschouwd als "waren"

Uitgebreide informatie
Besluit van 26 maart 1921, tot aanwijzing van de artikelen, welke volgens artikel 1 der Warenwet 1919 (Staatsblad n°. 581) zullen worden beschouwd als "waren" in den zin dier wet
Wij WILHELMINA, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op de voordracht van Onzen Minister van Arbeid van 20 December 1920, n°. 217 D, afdeeling Volksgezondheid;
Gelet op het bepaalde bij artikel 1, 1°., der Warenwet 1919 ( Staatsblad n°. 581);
Gezien het advies van de commissie, bedoeld in artikel 17 dier wet;
Den Raad van State gehoord (advies van 18 Januari 1921, n°. 40);
Gelet op het nader rapport van Onzen Minister van Arbeid van 22 Maart 1921, n°. 661 D, afdeeling Volksgezondheid;
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen:
artikel 1
Als "waren" in den zin van artikel 1 der Warenwet 1919 ( Staatsblad n°. 581) zullen worden beschouwd de volgende artikelen:
alle grondstoffen, waartoe ook te rekenen kleur-, reuk- en smaakstoffen, verdikkings- en conserveermiddelen, alsmede alle andere hulpmiddelen, die bestemd zijn of gebruikt worden of kunnen worden voor of bij de bereiding van eet- of drinkwaren, voor zover die hulpmiddelen daarbij met de eet- of drinkwaren in aanraking komen, of geheel of ten dele in deze kunnen overgaan;
artikelen, gebruikt of bestemd voor het verpakken, het anderszins geheel of gedeeltelijk omhullen dan wel het op enige wijze aanbieden van eet- of drinkwaren, alsmede artikelen, gebruikt of bestemd voor het verpakken van de waren, bedoeld onder 1° en 15°;
behangsel, zoowel van papier als van andere grondstof vervaardigd, meubelstof en gordijnstof;
kinderspeelgoed;
artikelen, bestemd om te worden gebruikt voor het voeden van zuigelingen en kleuters;
toiletartikelen en kosmetische middelen;
eet- en drinkgerei;
was-, reinigings-, bleek-, poets- en schoenkleurmiddelen;
maanzaad, het zaad van Papaver somniferum L;
gasmaskers en andere middelen tot bescherming tegen alle soorten gas, rook en nevel - hetzij deze gasvormig, vloeibaar of vast zijn - welke als strijdstoffen kunnen worden gebezigd, alsmede de voor gasmaskers en die andere middelen bestemde onderdelen;
kapok en industriewatten;
beddegoed - zoals bedden, matrassen, peluws, dekens, matrasdekken -, kussens en theemutsen, voor zover deze vulsel bevatten, en vulsels voor deze waren, alsmede vulsels, bestemd voor kledingstukken, meubelen en kinderspeelgoed;
alle artikelen en stoffen, die in eigenschappen of uiterlijk voorkomen op eet- of drinkwaren gelijken en/of gebruikt zouden kunnen worden om deze te vervangen;
kauwpreparaten, behalve die van tabak;
beddekruiken;
helmen voor bestuurders en passagiers van bromfietsen of motorvoertuigen op twee wielen met of zonder zijspanwagen;
aërosolen en houders, die ervoor bestemd zijn om deel uit te maken van een aërosol;
siervoorwerpen die met het oog op het bereiken van licht- of kleureffecten zijn gevuld met vloeistof;
textielartikelen;
reddingvesten;
Vuurwerk;
Gasslang voor aardgas, butaangas, propaangas of een mengsel van de laatste twee gassen en de kennelijk als zodanig voorhanden artikelen bestemd voor niet bedrijfsmatig gebruik;
asbestbevattende artikelen;
verpakkingen zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit kinderveilige verpakkingen huishoudchemicaliën (Warenwet);
draagbaar klimmaterieel;
spaanplaat en spaanplaat bevattende artikelen;
tabakspijpen, sigare- en sigarettepijpjes;
verf en vernis;
katalytische zeven en isolatievoorzieningen, bestemd voor of ingebouwd in verwarmingstoestellen die op vloeibaar gas werken.
Onze Minister van Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en in afschrift zal worden gezonden aan den Raad van State.
's-Gravenhage, den 26sten Maart 1921
De Minister van Arbeid,
Uitgegeven den veertienden April 1921.
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
artikel 1
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht