Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2015, inzake beschikbaarheidbijdrage voor acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 4 mei 2015 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2014/15, 34 000, nr. 109);
Besluit:
Artikel 1
De Nederlandse Zorgautoriteit kan, op grond van onderdeel B, sub 16, van de bijlage behorende bij het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG , een beschikbaarheidbijdrage verlenen voor acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter vanaf de Friese Waddeneilanden.
Artikel 2
Deze aanwijzing treedt in werking op de dag dat het besluit houdende wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG in verband met acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter voor de Friese Waddeneilanden en enige andere besluiten in verband met medische vervolgopleidingen in werking treedt.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht