Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Besluit aanwijzing briefstembureau Philipsburg, Sint Maarten (2010)

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 juni 2010, nr. 2010-0000349346
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel M 13, derde lid, van de Kieswet;
Besluit:
Artikel 1
Bij de Vertegenwoordiging van Nederland te Philipsburg, Sint Maarten, wordt ten behoeve van de op 9 juni 2010 te houden verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een briefstembureau ingesteld.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht