Let op. Deze wet is vervallen op 2 april 2012. U leest nu de tekst die gold op 1 april 2012.

Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2005

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2005 houdende aanwijzing van een classificatieorganisatie ter uitvoering van de Verordening classificatie slachtvarkens 2003 (Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2005)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 3 van de Verordening classificatie slachtvarkens 2003,
Besluit:
Artikel 1
Het Centraal Bureau Slachtveediensten B.V., gevestigd te Utrecht, wordt aangewezen als classificatieorganisatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens 2003.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2005.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 26 oktober 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht