Let op. Deze wet is vervallen op 22 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 21 juni 2014.

Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 14 december 2011 houdende aanwijzing van een classificatieorganisatie ter uitvoering van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011 (Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 3, eerste lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011;
Besluit:
Artikel 1
B.V. Centraal Bureau Slachtveediensten, gevestigd te Zeist, wordt aangewezen als classificatieorganisatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing classificatieorganisatie Verordening classificatie slachtvarkens (PVV) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 2 april 2012.
Zoetermeer, 14 december 2011
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht