Let op. Deze wet is vervallen op 23 april 2006. U leest nu de tekst die gold op 22 april 2006.

Besluit aanwijzing controle-instantie welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren (PPE) 2004

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 december 2004 houdende aanwijzing van een controle-instantie krachtens de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 (Besluit aanwijzing controle-instantie welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren (PPE) 2004)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 6a van de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003;
Besluit:
Artikel 1
Voor de controle als bedoeld in artikel 6a van de Verordening welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren 2003 is de navolgende instantie aangewezen:
B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector, gevestigd te Utrecht.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing controle-instantie welzijnsnormen vleeskuikenouderdieren (PPE) 2004.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 9 december 2004
,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht