Let op. Deze wet is vervallen op 23 april 2006. U leest nu de tekst die gold op 22 april 2006.

Besluit aanwijzing controle-instanties welzijnsnormen vleeskalkoenen (PPE) 2004

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 9 december 2004 houdende aanwijzing van controle-instanties krachtens de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003 (Besluit aanwijzing controle-instanties welzijnsnormen vleeskalkoenen (PPE) 2004)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 12a van de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003;
Besluit:
Artikel 1
Voor de controle als bedoeld in artikel 12a van de Verordening welzijnsnormen vleeskalkoenen 2003 zijn de navolgende instanties aangewezen:
1. Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten, gevestigd te Barneveld.
2. B.V. Controle Bureau Dierlijke Sector, gevestigd te Utrecht.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing controle-instanties welzijnsnormen vleeskalkoenen (PPE) 2004.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 9 december 2004
,
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht