Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie kalversector (PVV) 2012

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 12 oktober 2012 houdende aanwijzing van de databank voor de registratie van de voorgeschreven antibiotica uit hoofde van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011 (Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie kalversector (PVV) 2012)
De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 2, eerste en vierde lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011;
Besluit:
Artikel 1
Als databank voor de registratie van voorgeschreven antibiotica, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik kalversector (PVV) 2011, wordt aangewezen: InfoKalf.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie kalversector (PVV) 2012.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 12 oktober 2012
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht