Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie rundersector (PVV) 2011

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 23 december 2011 houdende aanwijzing van de databank voor de registratie van de voorgeschreven antibiotica uit hoofde van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector ( PVV) 2011 (Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie rundersector (PVV) 2011)
De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 2, eerste en vierde lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011;
Besluit:
Artikel 1
Als databank voor de registratie van voorgeschreven antibiotica, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik rundersector (PVV) 2011 , wordt aangewezen: MediRund.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing databank antibioticaregistratie rundersector (PVV) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 23 december 2011
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht