Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing databank gegevensbestanden I&R paardachtigen (PVV) 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 9 juli 2009 tot aanwijzing van een databank ten behoeve van gegevensbestanden uit hoofde van Verordening identificatie en registratie paardachtigen (PVV) 2009 (Besluit aanwijzing databank gegevensbestanden I&R paardachtigen (PVV) 2009).
De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 14, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009;
Besluit:
Artikel 1
Als databank, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van paardachtigen (PVV) 2009, wordt aangewezen de door het productschap gehouden databank Databank Gegevensbestanden I&R paardachtigen.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing databank gegevensbestanden I&R paardachtigen (PVV) 2009.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2009.
Zoetermeer, 9 juli 2009
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht