Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing databank I antibioticaregistratie varkenssector (PVV) 2012

Uitgebreide informatie
Besluit van de voorzitter van het Productschap Vee en Vlees van 18 december 2012 houdende aanwijzing van een databank voor de registratie van antibiotica uit hoofde van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011 voor varkenshouders die niet deelnemen aan een erkend privaat kwaliteitssysteem (Besluit aanwijzing databank I antibioticaregistratie varkenssector (PVV) 2012)
De voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, namens het bestuur;
Gelet op artikel 2, eerste en vijfde lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011;
Besluit:
Artikel 1
Als databank voor de registratie van voorgeschreven antibiotica, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Verordening registratie en verantwoording antibioticagebruik varkenssector (PVV) 2011 voor varkenshouders die niet deelnemen aan een erkend privaat kwaliteitssysteem wordt aangewezen:
InfoVarken, als beheerd door CoMore Bedrijfsdiensten B.V.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing databank I antibioticaregistratie varkenssector (PVV) 2012.
2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 18 december 2012
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht