Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 maart 2013, nr. trcvwa/2013/2335, houdende aanwijzing en bekendmaking van de aardappelen behorende tot resistente rassen, bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, van het Besluit bestrijding wratziekte 1973
De Staatssecretaris van Economische Zaken
Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn 68/464/EEG van de Raad van de Europese Unie van 8 december 1969 betreffende de bestrijding van wratziekte (PbEG 69, L 323) en artikel 3, tweede en derde lid, van het Besluit bestrijding wratziekte 1973;
Besluit:
Artikel 1
Als resistente aardappelrassen als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, van het Besluit bestrijding wratziekte 1973 worden aangewezen de aardappelrassen genoemd in de bijlage bij dit besluit.
Artikel 2
Het Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 6 maart 2011 , nr. TRCPD/2012/470, houdende vaststelling en bekendmaking van de naamlijst resistente aardappelrassen als bedoeld in artikel 3, tweede en derde lid, van het Besluit bestrijding wratziekte 1973 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
De Hoofdinspecteur van de Divisie Landbouw en natuur van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht