Besluit aanwijzing en machtiging medewerkers Belastingdienst ex Wid en Wet MOT
De Minister van Financiën,
Gelet op de artikelen 8a, eerste lid, onderdelen d en k, en 9, tweede lid, onderdelen d en l, van de Uitvoeringsregeling Wet identificatie bij dienstverlening en Wet melding ongebruikelijke transacties (hierna: Uitvoeringsregeling), artikel 5a, eerste lid, van het Koninklijk Besluit van 24 februari 2003 tot aanwijzing van instellingen en diensten in het kader van de Wet identificatie bij dienstverlening en de Wet melding ongebruikelijke transacties (Stb. 94) (hierna: Besluit);
Besluit:
Artikel 1
Met ingang van 24 november 2007 zijn de controlemedewerkers van de Belastingdienst/Holland-Midden Unit Mot belast met het toezicht op de naleving van de artikelen 7 en 8 van de Wet identificatie bij dienstverlening en artikel 9 van de Wet melding ongebruikelijke transacties, als bedoeld in de artikelen 8a, eerste lid, onderdelen d en k, en 9, tweede lid, onderdelen d en l, van de Uitvoeringsregeling.
Artikel 2
De volgende functionarissen zijn gemandateerd om besluiten te nemen en gemachtigd om te handelen namens ‘Onze Minister’ ter uitvoering van artikel 5a, eerste lid, van het Besluit:
de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Holland-Midden.
De
Minister
plv. Thesaurier-Generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht