Besluit van 25 maart 1986, houdende aanwijzing van enige gebouwen te 's-Gravenhage en Wassenaar als verboden plaatsen
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 19 maart 1986, Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving en Publiekrecht, nr. CWW 81/007;
Gelet op artikel II van de Wet bescherming staatsgeheimen ( Stb. 1951, nr. 92);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Wij wijzen aan als verboden plaatsen in de zin van de Wet bescherming staatsgeheimen ( Stb. 1951, nr. 92) de gebouwen waarin is gevestigd het Fysisch en Elektronisch Laboratorium van de Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek, gelegen op het perceel, kadastraal bekend: gemeente 's-Gravenhage, sectie V nr. 7000, sectie X nr. 5645 en gemeente Wassenaar sectie G nr. 3254.
1.
De in artikel 1 aangewezen verboden plaatsen worden als zodanig aangegeven door borden, vermeldende:
Verboden plaatsen ingevolge de Wet bescherming staatsgeheimen .
Verboden toegang voor onbevoegden.
2.
Op deze borden zal tevens een door Onze Minister van Defensie gewaarmerkt uittreksel van dit besluit worden bevestigd.
3.
Deze borden dienen binnen de gebouwen bij elke ingang duidelijk zichtbaar voor ieder, die de gebouwen betreedt, te worden aangebracht.
Artikel 3
Het Koninklijk besluit van 12 juni 1978, Stb. 36 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1986.
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 25 maart 1986
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de vierentwintigste april 1986
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht