Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, nr. PG/CI 3108292, houdende aanwijzing ex artikel 34, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet publieke gezondheid;
Besluit:
Artikel 1
Het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt aangewezen als ziekenhuis waar gedwongen isolatie van tuberculosepatiënten plaatsvindt als bedoeld in artikel 31 Wet publieke gezondheid.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht