Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 18 december 2008, CZ CGG 2902762 houdende op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake dyslexiezorg
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet Marktordening gezondheidszorg;
Na schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten Generaal (Brieven d.d. 25 november 2008, CZ CGG-2895567 en CZ CGG-2895571)
Besluit:
1.
Deze aanwijzing is van toepassing op dyslexiezorg zoals die is omschreven in het besluit Zorgverzekering d.d. 28 augustus 2008 ( Stb 2008 370). Ter uitvoering van dit besluit stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, verder te noemen zorgautoriteit, (beleids)regels vast.
2.
Deze aanwijzing geldt voor zorgaanbieders in de curatieve ggz die binnen het kader van de DBC spelregels benoemd zijn als hoofdbehandelaar. Tevens geldt deze aanwijzing tot en met de evaluatiestudie in 2011 voor Orthopedagoog-Generalisten en Kinder- en Jeugdpsychologen die als zodanig geregistreerd zijn bij hun beroepsvereniging.
Artikel 2
De zorgautoriteit hanteert met ingang van 1 januari 2009 voor de prestatie dyslexiezorg de maximumtarieven en spelregels van de DBC GGZ systematiek. Dit betekent dat diagnose en behandeling van ernstige dyslexie valt onder de productgroep ‘overige stoornissen in de kinderleeftijd’.
Artikel 3
Tot en met de evaluatiestudie van 2011 zal de zorgautoriteit jaarlijks informatie leveren ten aanzien van de ontwikkeling van vergoedingsregeling voor dyslexiezorg.
Artikel 4
Deze aanwijzing treedt terstond in werking en wordt met toelichting geplaatst in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht