Let op. Deze wet is vervallen op 16 juni 2010. U leest nu de tekst die gold op 15 juni 2010.

Besluit aanwijzing hoofd begeleidingsteam Uitvoeringswet verdrag chemische wapens

Uitgebreide informatie
Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 december 2008, nr. BEB/HPG/8193889, houdende aanwijzing van hoofd van het begeleidingsteam als bedoeld in artikel 12 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens (Besluit aanwijzing hoofd begeleidingsteam Uitvoeringswet verdrag chemische wapens) Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9045, datum inwerkingtreding 16-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9045, datum inwerkingtreding 16-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Gelet op artikel 12, eerste lid, van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens;
Besluit:
Artikel 1
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Als hoofd van het begeleidingsteam als bedoeld in artikel 12 van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens wordt aangewezen de voorzitter van het managementteam van de Belastingdienst/Douane Noord en bij diens afwezigheid, zijn plaatsvervanger.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9045, datum inwerkingtreding 16-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 2
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 28 april 1997, kenmerk WJA/JZ 97024976, wordt ingetrokken.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9045, datum inwerkingtreding 16-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 3
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 15 januari 2009.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9045, datum inwerkingtreding 16-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Artikel 4
Voor is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing hoofd begeleidingsteam Uitvoeringswet verdrag chemische wapens.Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9045, datum inwerkingtreding 16-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Den Haag, 12 december 2008
De Terugwerkende kracht In Stcrt. 2010, 9045, datum inwerkingtreding 16-06-2010, is deze regeling ingetrokken met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2010.
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht