Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 29 oktober 2013, nr. DJZ/BR/0672-13, houdende aanwijzing van het hoofd van het begeleidingsteam als bedoeld in artikel 15 van de Wet Verdrag Chemische Wapens BES
De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Gelet op artikel 15 van de Wet Verdrag Chemische Wapens BES;
Besluit:
Artikel 1
Als hoofd van het begeleidingsteam, bedoeld in artikel 15 van de Wet Verdrag Chemische Wapens BES wordt aangewezen de algemeen directeur Douane, bedoeld in artikel 4, derde lid, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing hoofd begeleidingsteam Wet Verdrag Chemische Wapens BES.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht