Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2015.

Besluit aanwijzing hulpverleningsdienst in de zin van Regeling optische en geluidssignalen 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 14 maart 2014, kenmerk 493819, houdende aanwijzing van de Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket als hulpverleningsdienst in de zin van de Regeling optische en geluidssignalen 2009
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 1, tweede lid, onder d, van de Regeling optische en geluidssignalen 2009;
Besluit:
Artikel 1
Als hulpverleningsdienst als bedoeld in artikel 29, eerste lid van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 wordt aangewezen: de Hoofdofficier van Justitie van het Landelijk Parket.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 14 maart 2014
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht