Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2007. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing instellingen versterking recreatie

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing instellingen versterking recreatie
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 4 van de Regeling versterking recreatie;
Besluit:
Artikel 1
Als instellingen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Regeling versterking recreatie, worden aangewezen:
a. met betrekking tot de in artikel 2, onderdeel a, van die regeling genoemde doelstelling: het Kennis- en innovatiecentrum Stichting Recreatie;
b. met betrekking tot de in artikel 2, onderdeel b, van die regeling genoemde doelstelling:
1. de Stichting Wandelplatform-LAW;
2. de Stichting Landelijk Fietsplatform;
3. de Stichting Recreatietoervaart Nederland.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit aanwijzing instellingen versterking recreatie.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 28 mei 1998
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht