2.
De zorgautoriteit onderzoekt daarenboven de markt van eerstelijnsdiagnostiek mede in relatie tot artikel 5.1. Op basis van dit onderzoek adviseert de zorgautoriteit mij over de wenselijkheid om per 2009 de eerstelijnsdiagnostiek onder de definitie van zorg te laten vallen waarop artikel 57, vierde lid, aanhef en onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg van toepassing is. Indien de zorgautoriteit het op basis van het in dit lid genoemde onderzoek niet wenselijk acht, adviseert zij mij over mogelijke alternatieven voor de bekostiging van de eerstelijnsdiagnostiek. Onder de eerstelijnsdiagnostiek wordt verstaan de diagnostiek zoals genoemd in beleidsregel CI-897, lid A255.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht