Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2016. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing keuringsinstantie geluidproduktie motorvoertuigen

Uitgebreide informatie
Besluit aanwijzing keuringsinstantie geluidproduktie motorvoertuigen
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Milieuhygiƫne, de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Economische Zaken;
Gelet op de artikelen 2 en 3 van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen (Stb. 1981, 741);
Besluiten:
Artikel 1
De Rijksdienst voor het Wegverkeer te 's-Gravenhage wordt aangewezen als instantie voor de uitvoering van de keuring, bedoeld in artikel 2, onder a, en de keuring, bedoeld in artikel 3, onder a, van het Besluit geluidproduktie motorvoertuigen (Stb. 1981, 741).
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit aanwijzing keuringsinstantie geluidproduktie motorvoertuigen.
2.
Het wordt in de Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 1982.
20 januari 1982
De
Staatssecretaris
De
Staatssecretaris
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht