Let op. Deze wet is vervallen op 13 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op 12 januari 2006.

Besluit aanwijzing laboratoria voor monsteronderzoek Diergeneesmiddelenwet

Uitgebreide informatie
Aanwijzing als instelling voor monsteronderzoek
De minister van Landbouw en Visserij,
Gelet op artikel 57, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet (Stb. 1985, 410);
Besluit:
Artikel 1
Aangewezen worden als instelling bedoeld in artikel 57, eerste lid, van de Diergeneesmiddelenwet voor het verrichten van monsteronderzoek:-
het DLO-Kwaliteitsinstituut voor Land- en Tuinbouwproducten (RIKILT-DLO) te Wageningen;-
Het Centraal laboratorium van de Rijksdienst voor de keuring van Vee en Vlees te Wageningen;-
het Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM) te Bilthoven;-
het DLO-instituut voor Dierhouderij en Diergezondheid (ID-DLO) te Lelystad;-
TNO Voeding te Zeist;-
het laboratorium van de Gezondheidsdienst voor Dieren B.V. te Deventer.
Artikel 1a
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing laboratoria voor monsteronderzoek Diergeneesmiddelenwet.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
's-Gravenhage, 24 april 1987
De van Landbouw en Visserij ,
minister
Voor deze.
De ,
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht