Artikel 1
Voor de militairen, behorende tot het reserve-personeel der landmacht, die vrijwillig verplichtingen hebben aanvaard tot het verrichten van doorlopende werkelijke dienst, als bedoeld in:
a. het Koninklijk besluit van 9 januari 1931, nr. 25;
b. het Besluit verbintenissen luchtvarenden Luchtmacht;
c. het Besluit verbintenissen reserve-personeel beneden de rang van tweede-luitenant Landmacht en op wie Ons besluit van 2 maart 1953 ( Stb. 92) dan wel Ons besluit van 28 maart 1958 ( Stb. 168) van toepassing is;
d. Ons besluit van 27 oktober 1952 ( Stb. 539);
e. het Besluit verbintenissen gronddienst Luchtmacht ,
f. Ons besluit van 18 februari 1961 ( Stb. 47),
wordt de termijn van 2 jaren, genoemd in artikel 1 van de Pensioenwet bijzondere groepen reserve-personeel 1956, gesteld op vijf jaren.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht