Besluit aanwijzing ondernemersorganisatie vleesindustrie 2003
Het Bestuur van het Productschap Vee en Vlees heeft,
gelet op artikel 126 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie,
gelet op artikel 3, lid 2, van de "Verordening heffingen vleesindustrie (PVV) 2003",
op 12 februari 2003 vastgesteld het navolgende
BESLUIT
Artikel 1
De in artikel 3, lid 2, van de "Verordening heffingen vleesindustrie (PVV) 2003" bedoelde ondernemersorganisatie is:
de Centrale Organisatie voor de Vleessector.
1.
Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit aanwijzing ondernemersorganisatie vleesindustrie 2003".
2.
Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Voor het bestuur
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht