Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 26 oktober 2005 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de veehandel, de vleeswarenindustrie en de vleesindustrie in verband met de toepassing van de Schilthuisaftrek (Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2006)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 5 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006;
Besluit:
Artikel 1
Als ondernemersorganisatie in de veehandel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006 worden aangewezen:
Afdelingen Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord- Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Brabant en Limburg van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee;-
Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland;-
Centrale Vereniging voor Coöperatieve Handel.
1
2.
Als ondernemersorganisatie in de vleeswarenindustrie als bedoeld in artikel 8 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006 worden aangewezen:
Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie;
Vereniging van Nederlandse Baconfabricanten.
3.
Als ondernemersorganisatie in de vleesindustrie als bedoeld in artikel 10 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2006 worden aangewezen:
Centrale organisatie voor de Vleessector;
Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2006.
2.
Dit besluit wordt geplaatst in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2006.
Zoetermeer, 26 oktober 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht