Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 27 oktober 2010 tot aanwijzing van ondernemersorganisaties in de veehandel, de vleeswarenindustrie en de vleesindustrie in verband met de toepassing van de Schilthuisaftrek
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op de artikelen 5, 8 en 10 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2011, artikel 3 van de Verordening bestemmingsheffingen vleesindustrie (PVV) 2011 en artikel 4 van de Verordening bestemmingsheffingen vleeswarenindustrie (PVV) 2011;
Besluit:
1.
Als ondernemersorganisatie in de veehandel als bedoeld in artikel 5 van de Verordening huishoudelijke heffingen (PVV) 2011 worden aangewezen:
- Alle afdelingen van de Nederlandse Bond van Handelaren in Vee;
- Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland;
- Centrale Vereniging voor Coöperatieve Handel.
- Vereniging voor de Nederlandse Vleeswarenindustrie;
- Vereniging van Nederlandse Baconfabricanten;
- Centrale Organisatie voor de Vleessector;
- Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing ondernemersorganisaties in verband met toepassing Schilthuisaftrek (PVV) 2011.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 27 oktober 2010
secretaris
voorzitter
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht