Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 en vervalt met ingang van 1 januari 2019. Het besluit van 1 juni 2015, nr. 3142586, tot aanwijzing van onderwerpen als bedoeld in artikel 6, tweede lid, onder d, respectievelijk artikel 7, tweede lid, onder e van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten , wordt ingetrokken.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De
Minister-President, Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht