Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Besluit aanwijzing onderzoekingsbureau ex artikel 27 Binnenschepenwet

Uitgebreide informatie
Besluit van 20 december 1990, houdende aanwijzing van een onderzoekingsbureau in de zin van artikel 27, vijfde lid, van de Binnenschepenwet (Stb. 1981, 678)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 december 1990, nr. S/J 32.194/90, Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken;
Gelet op artikel 27, vijfde lid, van de Binnenschepenwet ( Stb. 1981, 678);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als onderzoekingsbureau, bedoeld in artikel 27, vijfde lid, van de Binnenschepenwet, wordt ten behoeve van het onderzoek van de rondvaartboten, bedoeld in de Regeling rondvaartboten van het Amsterdamse grachtentype ( Stcrt. 1990, 248), aangewezen: de Havendienst van Amsterdam.
Artikel 2
Dit besluit treedt inwerking met ingang van 1 januari 1991.
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.
's-Gravenhage, 20 december 1990
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Uitgegeven de eenendertigste december 1990
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht