Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2018. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2018.

Artikel enig b Besluit aanwijzing organisatie ex artikel 12 Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Uitgebreide informatie
Enig artikel
Als organisatie, bedoeld in artikel 12 van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten, wordt met ingang van 1 augustus 2011 aangewezen Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Dienst Regelingen heeft tot taak graafmeldingen die afkomstig zijn van agrariërs die bij Dienst Regelingen zijn geregistreerd in verband met de uitvoering van landbouwregelingen en oriëntatieverzoeken, voor zover deze betrekking hebben op graafwerkzaamheden met een diepgang van ten hoogste 50 cm in grond die in eigendom of beheer is van de grondroerder:
b. door de Dienst ten aanzien van deze graafmeldingen verstrekte gebiedsinformatie aan de desbetreffende agrariërs beschikbaar te stellen.
Inhoudsopgave
Enig artikel
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht