Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Besluit aanwijzing organisatie voor meldingen met betrekking tot transport varkens (PVV) 2008

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Vee en Vlees van 12 maart 2008 tot aanwijzing van een organisatie ten behoeve van gegevensverwerking met betrekking tot transport van varkens uit hoofde van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007 (Besluit aanwijzing organisatie voor meldingen met betrekking tot transport varkens (PVV) 2008)
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 1, onder p, van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007;
Besluit:
Artikel 1
Als meldingsbureau, bedoeld in artikel 1, onder p, van de Verordening varkensleveringen (PVV) 2007, wordt aangewezen, de Gezondheidsdienst voor Dieren B.V., gevestigd te Deventer.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing organisatie voor meldingen met betrekking tot transport varkens (PVV) 2008.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.
Zoetermeer, 12 maart 2008
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht