Besluit van de Staatssecretaris van Justitie van 3 juni 2009, nr. 5602950/09/6, tot aanwijzing van de organisatie waaraan derden elektronische adressen kunnen opgeven voor het elektronisch laten van derdenbeslag en tot aanwijzing van het bestuursorgaan waaraan deurwaarders informatie kunnen opvragen in het kader van derdenbeslag
De Staatssecretaris van Justitie,
Gelet op artikel 475, derde lid, en artikel 475g, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;
Besluit:
Artikel 1
De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders wordt aangewezen als de organisatie, bedoeld in artikel 475, derde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Artikel 2
Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen wordt aangewezen als het bestuursorgaan, bedoeld in artikel 475g, vierde lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2009.
Dit besluit zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht