Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.

Besluit aanwijzing organisaties ex artikel 29 Jachtwet 1954

Uitgebreide informatie
Besluit van 8 maart 1978, houdende aanwijzing van organisaties, bedoeld in artikel 29, derde lid, van de Jachtwet 1954 (Stb. 523)
Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.
Op voordracht van Onze Minister van Landbouw en Visserij d.d. 24 februari 1978, nr. J. 661, Directie Juridische en Bedrijfsorganisatorische Zaken;
Gelet op artikel 29, derde lid, van de Jachtwet 1954 ( Stb. 523);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Als representatieve organisaties, bedoeld in artikel 29, derde lid, van de Jachtwet , welke op voet van het bepaalde in genoemd artikel zes leden van het Jachtfonds benoemen, worden aangewezen:
a. op het gebied van de landbouw:
het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité, gevestigd te 's-Gravenhage;
de Nederlandsche Christelijke Boeren- en Tuindersbond, gevestigd te 's-Gravenhage;
de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, gevestigd te 's-Gravenhage,
met dien verstande dat deze organisaties gezamenlijk twee leden van het Jachtfonds benoemen;
b. op het gebied van de jacht:
de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, gevestigd te Amersfoort, welke twee leden van het Jachtfonds benoemt;
c. op het gebied van de natuurbescherming:
de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, gevestigd te 's-Graveland;
de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels, gevestigd te Zeist;
de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, gevestigd te Rotterdam,
met dien verstande dat deze organisaties gezamenlijk twee leden van het Jachtfonds benoemen.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 1978.
Onze Minister van Landbouw en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Lech, 8 maart 1978
De Minister van Landbouw en Visserij,
Uitgegeven de drie√ęntwintigste maart 1978
De Minister van Justitie a.i.,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht