Besluit aanwijzing organisaties voor mulitidisciplinaire adviescommissie ICT
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 5.1, tweede lid, van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland;
Besluit:
Artikel 1
Als rechtspersonen of diensten met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie of veiligheid, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Voorziening tot samenwerking Politie Nederland, worden aangewezen:
a. de politiekorpsen, bedoeld in artikel 4 van de Politiewet 1993 ;
b. de gemeentelijke brandweren, bedoeld in artikel 1 van de Brandweerwet 1985;
c. de regionale brandweren, bedoeld in artikel 4 van de Brandweerwet 1985;
e. de Koninklijke marechaussee;
f. de gemeenten;
g. het directoraat-generaal Veiligheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en
h. het Ministerie van Justitie.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2006.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht