Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2007, nr. GMT/IB 2811386, houdende aanwijzing personen en instantie die het donorregister kunnen inzien of raadplegen
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 6 van het Besluit donorregister;
Besluit:
1.
Een persoon die geregistreerd staat in het donorregister kan zijn eigen registratie elektronisch inzien.
2.
De Nederlandse Transplantatie Stichting te Leiden wordt met ingang van 1 januari 2008 aangewezen als instantie door welker tussenkomst raadpleging van het donorregister plaatsvindt.
3.
Aan de aanwijzing van de Nederlandse Transplantatie Stichting wordt het voorschrift verbonden dat de wijze van raadpleging geschiedt overeenkomstig het Handboek NTS donorregister zoals vastgesteld op 3 augustus 1998.
4.
Met ingang van 1 september 2011 worden de instellingen die zorg verlenen, als bedoeld in artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen, aangewezen als instanties die rechtstreeks het donorregister kunnen raadplegen.
5.
Aan de aanwijzing van de in het vierde lid bedoelde instellingen wordt het voorschrift verbonden dat de wijze van raadpleging geschiedt volgens het door het bestuur van de zorginstelling ingevolge artikel 23 van de Wet op de orgaandonatie vastgesteld protocol.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als het Besluit aanwijzing personen en instanties die het donorregister kunnen inzien of raadplegen.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht