Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 15 december 2005 houdenden de aanwijzing van personen die toezicht houden op de naleving van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 (Besluit aanwijzing personen Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 11, eerste lid, van de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005;
Besluit:
1.
De volgende nader genoemde personen worden ten behoeve van het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 bepaalde aangewezen:
De heer H.H. Kosse, geboren op 31 december 1965 te Slagharen, en werkzaam als controleur bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) statutair gevestigd te Barneveld;
De heer A.J.C.M. Vugs, geboren op 1 maart 1951 te Berkel-Enschot, en werkzaam als controleur bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) statutair gevestigd te Barneveld;
De heer R.J.H. Jans, geboren op 4 oktober 1957 te Elsendorp, en werkzaam als controleur bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) statutair gevestigd te Barneveld;
De heer W.J.J. Peeters, geboren op 9 juli 1957 te Roggel, en werkzaam als controleur bij de Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten (CPE) statutair gevestigd te Barneveld.
2.
De in het vorige lid aangewezen personen dienen te beschikken over een legitimatiebewijs en een door de voorzitter van het Productschap Pluimvee en Eieren op naam gestelde lastgeving.
3.
De werkzaamheden van de in het eerste lid aangewezen personen bestaan uit, onder meer ter plekke bij de onderneming, het controleren van de naleving van het bij of krachtens de Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005 en het opmaken van berechtingsrapporten ten behoeve van tuchtrechtelijke afdoening.
1.
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing personen Verordening identificatie en registratie van pluimveebedrijven, broedeieren en levend pluimvee (PPE) 2005.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin dit besluit wordt geplaatst.
Zoetermeer, 15 december 2005
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht