Let op. Deze wet is vervallen op 21 september 2009. U leest nu de tekst die gold op 20 september 2009.

Besluit aanwijzing posten bevoegd tot afgifte paspoorten of identiteitskaarten

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 20 juni 2007, nr. DJZ/BR/514-07, tot aanwijzing van posten bevoegd tot afgifte van paspoorten of identiteitskaarten
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Paspoortwet;
Besluit:
Artikel 1
De hoofden van alle posten zijn bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten, genoemd in artikel 2.
1.
De hoofden van de in de bijlage onder A genoemde posten zijn bevoegd tot het verstrekken van:
a. nationale paspoorten;
b. reisdocumenten voor vluchtelingen;
c. reisdocumenten voor vreemdelingen;
d. faciliteitenpaspoorten;
e. tweede paspoorten en
f. noodpaspoorten.
2.
De hoofden van de in de bijlage onder B genoemde posten zijn bevoegd tot het verstrekken van Nederlandse identiteitskaarten.
3.
De hoofden van alle posten zijn bevoegd tot het verstrekken van laissez-passer’s.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
directeur-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht