Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2012. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2012.

Besluit aanwijzing posten bevoegd tot afgifte van reisdocumenten

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 12 november 2011 nr. DJZ/BR/1296-2011 tot aanwijzing van posten bevoegd tot afgifte van reisdocumenten
De Minister van Buitenlandse Zaken,
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Paspoortwet;
Besluit:
1.
De hoofden van de in bijlage A genoemde consulaire posten zijn bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor, alsmede het uitreiken van:
a. nationale paspoorten;
b. reisdocumenten voor vluchtelingen;
c. reisdocumenten voor vreemdelingen;
d. faciliteitenpaspoorten; en
e. tweede paspoorten.
2.
De hoofden van de in bijlage B genoemde consulaire posten zijn bovendien bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor, alsmede het uitreiken van Nederlandse identiteitskaarten.
3.
De hoofden van alle consulaire posten zijn bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor, alsmede het uitreiken van laissez-passers en noodpaspoorten.
1.
De hoofden van de in bijlage C genoemde consulaire posten zijn bevoegd tot het verstrekken van:
a. nationale paspoorten;
b. reisdocumenten voor vluchtelingen;
c. reisdocumenten voor vreemdelingen;
d. faciliteitenpaspoorten;
e. tweede paspoorten;
f. laissez-passers; en
g. noodpaspoorten.
2.
De hoofden van de in bijlage D genoemde consulaire posten zijn bovendien bevoegd tot het verstrekken van Nederlandse identiteitskaarten.
Artikel 3
Het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 15 juli 2009 , nr. DCZ 108/09, tot aanwijzing van posten bevoegd tot afgifte van paspoorten of identiteitskaarten, alsmede het besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 9 december 2009, nr. DJZ/BR/0873-2009, tot aanwijzing van posten bevoegd tot verstrekking van reisdocumenten en identiteitskaarten worden ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.
Dit besluit zal met de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Directeur-generaal Consulaire Zaken en Bedrijfsvoering,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht