Let op. Deze wet is vervallen op 28 april 2011. U leest nu de tekst die gold op 27 april 2011.

Artikel 3a Besluit aanwijzing rechtstreekse gemeenten en verdeelsleutel stedelijke vernieuwing

Uitgebreide informatie
Artikel 3a
In afwijking van artikel 3, eerste lid, bedraagt het door Onze Minister aan de gemeente Sittard-Geleen te verstrekken budget voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009 een bedrag van € 10.130.989 en wordt het aan de provincie Limburg te verstrekken budget, zoals dat op voet van de artikelen 3 en 4 is berekend voor de periode van 1 januari 2005 tot en met 31 december 2009, met een bedrag van € 9.251.553 verminderd.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk 2. De aanwijzing van gemeenten waaraan door het rijk investeringsbudget kan worden verstrekt
- Hoofdstuk 3. De berekening van de uit 's Rijks kas beschikbare middelen voor de uitvoering van het beleid inzake stedelijke vernieuwing
+ Hoofdstuk 4. Grondslag voor de verdelingsnormen
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht