Besluit van 28 december 1985, houdende aanwijzing van rijkseigendommen die in eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de gemeente Noordoostpolder
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 20 december 1985, nr. BT85/U1202, Directoraat-Generaal Binnenlands Bestuur, Directie Bestuurszaken, Afdeling Toezichtsbeleid, en van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 23 december 1985, nr. R 48335, Hoofddirectie van de Waterstaat, Hoofdafdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken, en van de Staatssecretaris van Financiën, van 23 december 1985, nr. 385-15865, Generale Thesaurie, Directie der Domeinen, Afdeling Rentambten;
Overwegende, dat het wenselijk is ter uitvoering van artikel 8, eerste lid, van de Wet van 19 januari 1962 tot instelling van een gemeente Noordoostpolder en voorlopige indeling van die gemeente bij de provincie Overijssel ( Stb. 11) aan te wijzen de rijkseigendommen (wegen, kunstwerken en fietspaden), welke in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente Noordoostpolder overgaan, alsmede te bepalen de voorwaarden en het tijdstip van overgang;
Gelet op artikel 8, eerste lid van voornoemde wet;
Gehoord de raad der gemeente Noordoostpolder (brief van 26 september 1985);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
De onderstaande onroerende rijkseigendommen gaan in eigendom, beheer en onderhoud over op de Gemeente Noordoostpolder, hierna te noemen de gemeente, met ingang van 1 januari 1991.
De wegpercelen, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder.
Sectie Nummer Oppervlakte in m 2 Benaming
A 441 ? Onderduikerstocht
  442 32 280 Weg van Ongenade
  449 28 820 Onderduikersweg
  552 ? Karel Doormanweg
  553 ? Karel Doormanweg
  555 ? Karel Doormanweg
  665 ? Klutendwarstocht
  717 ? Karel Doormanweg
  808 6 330 Fietspad Nagelerweg-Vliegtuigweg
  892 2 838 Loswal Zuidervaart
  980 ? Kamperweg
  981 ? + 810 Kamperweg
  982 ? Bomentocht
  1017 17 535 Bomenweg
  1021 39 065 Vliegtuigweg
  1024 15 420 Weg van Ongenade
  1028 37 090 Onderduikersweg
  1029 ? Onderduikersweg
  1035 38 990 Klutenweg
  1063 ? Marknesserweg
  1086 48 520 Lindeweg
  1190 36 455 Karel Doormanweg (Randweg)
  1331 ?   Friese Pad
  1338 18 700 Friese Pad
  1364 ? Marknesserweg
  1405 4 150 Fietspad Nagelerweg-Vliegtuigweg
  1444 ? Casteleynsweg
  1550 ? Kamperweg
  1554 ? Kleiweg
  1555 37 610 Kleiweg
  1557 ? Kamperweg
  1558 ? Kamperweg
  1560 ? Kamperweg
  1561 ? Bomenweg
  1562 ? Bomenweg
  1576 ? Marknesserweg
  1578 ? Marknesserweg
  1625 38 130 Hannie Schaftweg
  1628 ? Zuidervaart
  1640 37 846 Pilotenweg
       
AZ 4831 ? Marknesserweg
  4833 ? Kamperweg
       
B 701 29 340 Neushoornweg
  830 19 090 Voorsterweg
  844 ? Kleeftocht
  1050 9 090 Mammouthweg
  1051 23 840 Mammouthweg
  1052 ? Hertenweg
  1124 ? Marknessertocht
  1422 10 285 Baarlose Dwarsweg
  1124 ?   Marknessertocht
  1622 51 555 Kleiweg
  1623 57 900 Sloefweg
  1626 18 235 Mammouthweg
  1634 30 130 Baarlose Weg
  1672 32 520 Voorsterweg
  1745 45 530 Baarlose Weg
  1757 28 070 Kalenbergerweg
  1788 53 710 Blokzijlerweg
  1789 8 970 Blokzijlerweg
  1817 30 610 Bomenweg
  1824 57 795 Luttelgeesterweg
  1859 ? Steenwijkerdwarsweg
  1870 ? Steenwijkerdwarsweg
  2055 27 790 Kalenbergerweg
  2078 29 000 Blokzijlerdwarsweg
  2084 11 267 Loswal Marknesservaart
  2161 ? Voorstertocht
  2180 42 370 Voorsterweg
  2219 41 826 Uiterdijkenweg
  2234 ?   Blokzijlerweg, toegangsweg parkeerplaats
  2249 70 165 Uiterdijkenweg
  2420 ? Vollenhoverweg
       
C 225 ? Leemvaart
  427 ? Neushoornweg
  471 ?   Weggetje naar Vuurtoren
  544 ? Hertentocht
  556 ? Neushoornweg
  583 21 970 Neushoornweg
  610 15 340 Drietorensweg
  709 23 730 Mammouthweg
  846 20 780 Kamperzandweg
  881 26 890 Drietorensweg
  882 ? Infiltratiesloot
  915 17 140 Kamperzandweg
  960 ? Zwijnsweg
  963 ? Zwarte Meertocht
  964 51 580 Zwartemeerweg
  1008 ? Zwarte Meertocht
  1009 77 080 Zwartemeerweg
  1036 ? Fietspad naar Zwarte Meerdijk
  1086 ? Enserdwarstocht
  1087 43 690 Drietorensweg
  1103 8 960 Mammouthweg
  1257 ? D-tocht
  1362  326 Mammouthweg
  1366 2 840 Weggetje kavel Woets
  1436 11 975 Hertenpad
  1470 ? Ramstocht
  1471 2 650 Fietspad Oud Kraggenburg-Kraggenburgerweg
  1534 11 875 Zwartemeerpad
  1555 25 960 Enserweg
  1561 58 050 Ramsweg
  1562 13 085 Redeweg
  1603 11 780 Zwartemeerpad
  1635 ? Zwarte Meertocht
  1642 3 770 Fietspad Vliegtuigweg-Schokland
  1676 1 174 Fietspad Vliegtuigweg-Schokland
  1678 ?   Hertenweg
  1702 23 435 Zwartemeerweg
  1703 39 690 Paardenweg
  1708 23 050 Neushoornweg
  1714 ?   Zwijnstocht
  1716 51 575 Zwijnsweg
  1717 18 870 Zwijnsweg
  1718 ?   Neushoorntocht
  1729 4 050 Kamperzandweg
  1733 ?   Zwartemeerweg
  1736 ?   Ramsweg
  1741 36 135 Ramsweg
  1742 ?   Infiltratiesloot
  1748 31 330 Oude Emmeloorderweg
  1757 ?   Oud Emmeloorderweg
  1761 19 390 Vliegtuigweg
  2017 ?   Ramsweg
  2017 ?   Kamperzandweg
  2055 10 000 Fietspad Oud Kraggenburg-Kraggenburgerweg en weggetje naar vuurtoren
  2072 ?   Mammouthweg
  2093 45 510 Palenweg
  2102 36 620 Redeweg
  2126 13 890 Hertenpad
  2262 47 530 Sloefweg
  2264 ?   Vliegtuigweg
  2374 ?   Ramsweg
Cz 86 4 440 Enserweg
  182 8 940 Drietorensweg
  183 9 325 Drietorensweg
       
D 115 29 900 Karel Doormanweg
  163 56 500 Zuidermeerweg
  182 20 880 Monnikenweg
  204 ?   Ketelmeerweg
  205 ?   Zuidermeertocht
  299 ? Ketelmeerweg
  355 ? Karel Doormanweg
  387 ? D-tocht
  388 ? Ramsweg
  613 ? Karel Doormanweg
  657 50 870 Oud Emmeloorderweg
  660 ? Karel Doormanweg
  662 ? Karel Doormanweg
  873 ? Ketelmeerweg
  890 24 180 Johannes Postweg
  908 ? Zuidermeerweg
  909 ? Ketelmeerweg
  910 ? Zuidermeertocht
  944 39 910 Prof. Brandsmaweg
  954 ? Havenweg, Ramsweg
  980 48 760 Sluitgatweg
  1096 ? Zijtak Abtsweg
  1096 ? Abtsweg
  1097 ? Ketelmeerweg
  1097 ? Weggetje naar parkeerplaats Zuidermeerdijk
  1098 22 190 Monnikenweg
  1190 ? Johannes Posttocht
  1192 ? Johannes Postweg
  1196 ? Hannie Schafttocht
  1199 ? Hans Stijkelweg
  1201 ? Hans Stijkeltocht
  1224 ? Karel Doormanweg
  1225 ? Hans Stijkelweg
       
E 7 5 270 Zuidermiddenweg
  20 47 610 Zuidermiddenweg
  21 29 030 Pilotenweg
  85 33 310 Onderduikersweg
  96 32 360 Noordermiddenweg
  141 17 400 Tollebekerweg
  160 11 980 Zuidermeerpad
  168 51 500 Westermeerweg
  169 ? Westermeertocht
  211 ? Westermeertocht
  254 10 730 Schapenpad
  256 50 290 Westermeerweg
  257? Westermeertocht
  300? Westermeertocht
  579 53 470 Westermeerweg
  609 34 950 Espelerpad
  709 37 210 Westermeerweg
  732 15 595 Noordermiddenweg
  734 18 435 Tollebekerweg
  735 40 440 Steenbankpad
  736 18 500 Zuiderdwarspad
  738 40 515 Ankerpad
  739 28 305 Zuidermiddenweg
  745 38 320 Vormtweg
  749 5 840 Zuidermiddenweg
  752 22 095 Noorderdwarspad
  754 39 700 Onderduikerspad
  756 48 266 Klutenpad
  853 26 400 Urkerdwarspad
  1007 55 075 Tollebekerweg
EX 183 6 543 Tollebekerweg
       
F 237 33 890 Noordermiddenweg
  245 34 990 Weg van Ongenade
  253 28 090 Klutenweg
  261 33 150 Klutenweg
  269 ? Klutentocht
  273 ? Noordermeertocht
  403 ?   Noordermeertocht
  443 19 940 Polenweg
  452 16 330 Weg van Ongenade
  456 ? Polentocht
  725 43 515 Vuurpad
  798 8 270 Vuurpad
  821 50 690 Noordermeerweg
  891 11 700 Noordermeerpad
  897 63 890 Noordermeerweg
  931 27 490 Venepad
  972 56 402 Noordermeerweg
  1015 49 840 Creilerpad
  1017 16 430 Weg van Ongenade
  1018 18 658 Weg van Ongenade
  1019 51 145 Veneweg
  1031 59 825 Polenweg
  1032 12 600 Polenweg
  1036  270 Ruttense Weg
  1046 5 350 Polenweg
  1048 49 369 Wrakkenpad
  1050 32 560 Ruttense Pad
  1051 46 995 IJzerpad
  1054 41 250 Noordermeerweg
       
G 553 ? Linde Tocht
  555 28 230 Lindeweg
  633 19 630 Schoterweg
  652 14 410 Lindeweg
  763 16 110 Lindeweg
  871 ? Infiltratiesloot
  897 ? Schotertocht
  927 37 425 Schoterweg
  979 ? Ruttenseweg
  980 ? Ruttenseweg
  1004 11 065 Lindeweg
  1005 11 695 Lindeweg
  1007 26 020 Blankenhammerweg
  1011 1 080 Wellerzandweg
  1015 ? Hopweg
  1025 ? Ruttenseweg
  1026 ? Ruttenseweg
  1026? Schoterpad
  1028 ? Schoterpad
  1032 ? Ruttenseweg
  1076 17 650 Blankenhammerweg
  1079 13 230 Blankenhammerweg
  1083 10 940 Blankenhammerweg
  1110 ? Hopweg
  1224 53 848 Hopweg
  1290 55 302 Wellerzandweg
  1291 ? Schoterweg
  1296 ? Friese pad
  1300 ? Friese pad
  1306 18 950 Friese pad
  1312 8 640 Friese pad
  1381 89 395 Uiterdijkenweg
  1383 ? Marknessertocht
  1398 ? Burchtweg
  1415 ? Hopweg
  1433 ? Schoterpad
  1458 39 363 Schansweg

? = gedeeltelijk.
? = gedeeltelijk; voor de hiervoor van toepassing zijnde grenzen zie dehierbij gevoegde grenskaarten.
Een en ander met inbegrip van de op- en afritten, wegverhardingen, bermen, wegbermbeplantingen, in de bermen en wegstrookbeplantingen gelegen fietspaden, glooiingen, wegslootgedeelten en duikers alsmede de bruggen met toebehoren en voor zover van toepassing de aansluitende gedeelten van verhardingen in de:
Kamperzandweg over de Redetocht
Monnikenweg over de Zuidermeertocht
Noordermiddenweg-Klutentocht
Noordermiddenweg-Onderduikerstocht
Noordermiddenweg-Vuurtocht
Polenweg-Wraktocht
Ruttense Pad-Noordermeertocht
Tollebekerweg-Steenbanktocht
Vuurpad-Creilertocht
Zuidermiddenweg-Steenbanktocht
Zuidermiddenweg-Ankertocht
Drietorensweg-Enservaart
H. Stijkelweg-Nagelervaart
K. Doormanweg-Nagelervaart
Ruttenseweg-Lemstervaart
Tollebekerweg-Espelervaart
Veneweg-Ruttensevaart
Weg van Ongenade - Creilervaart
Zwarte Meerpad-Paardetocht, de fietsbruggen in de Vliegtuigweg en op Schokland, beide over infiltratiesloten en de beweegbare bruggen in de Marknesserweg (Marknesserbrug), in de Kamperweg (Kamperbrug), in de Nagelerstraat (Nagelerbrug), in de Zuidwesterringweg (Tollebekerbrug) en in de Kadoelerweg (Kadoelerbrug).
De gedeeltelijk aangeduide kadastrale aanduiding is nader aangegeven op bijlage 1 van dit besluit.
Artikel 1a
De onderstaande roerende rijkseigendommen gaan in eigendom over op de gemeente met ingang van de dag, volgende op die van de dagtekening van dit besluit:
- Motorvoertuigen:
3 dienstauto's, merk Volkswagen (type Pick Up Diesel),
- Sneeuwploegen:
5 stuks, merk Nido (2 * type 280-EP, 2 * type 280-EPZ, 1 * type 280-S-EP);
- Strooiers met bijbehorende portalen:
4 stuks, 3 * merk Nido (typo M-75), 1 * merk Epoke (type P-40); 1 fietspadstrooier, merk Nido (type Baby).
1.
De verharding:
a. van de Kadoelerweg en de asfaltverharding van de toegangsweg naar de Loswal (± 22 meter uit kant Kadoelweg) gelegen in de percelen kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie C, nrs. 2366, 2385 en 11442 tussen km 39,93 en de grens gemeente Brederwiede;
b. van het recreatieve fietspad op de Zwartemeerdijk, gelegen in de percelen, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie C, nrs. 1527, 2366 en 488;
c. van de parkeerplaats in de zuidhoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie E, nr. 246 en van de parkeerplaats in de noordwesthoek van het perceel, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie D, nr. 907
gaat in beheer en onderhoud over op de gemeente met ingang van 1 januari 1991.
2.
De bermen, grenzend aan de in het vorige lid genoemde verhardingen, gaan in beheer - in de zin van de Wegenwet - op de gemeente over met ingang van 1 januari 1991.
3.
Het is de gemeente bekend dat op de in de vorige leden bedoelde dijkgedeelten het Rijkszeeweringenreglement van toepassing is.
Artikel 3
De overgang in eigendom, beheer en onderhoud dan wel in beheer en onderhoud dan wel in beheer van de in artikelen 1 en 2 genoemde onroerende goederen geschiedt om niet.
Artikel 4
De in de artikelen 1 en 2 genoemde onroerende goederen gaan over op de gemeente in de staat waarin deze zich op de dag van de eigendomsovergang bevinden, met alle daaraan verbonden lusten en lasten.
Artikel 5
In dit besluit wordt verstaan onder:
1. hoofdafvoerleiding: een watergang die hoofdzakelijk dient tot transport van polderwater van de greppels, weg- en kavelsloten naar de vaarten;
2. vaart: een watergang die hoofdzakelijk dient tot ontvangst van het polderwater uit de hoofdwaterafvoerleidingen en andere watergangen en tot transport daarvan naar de gemalen aan de rand van de polder;
3. brug: een vaste brug met inbegrip van landhoofden, pijlers en grondkegels, gelegen over hoofdafvoerleidingen en vaarten;
4. beweegbare brug: een brug met inbegrip van landhoofden, pijlers en grondkegels, gelegen over vaarten, die voor de scheepvaart geopend kan worden;
5. viaduct: een vaste brug met inbegrip van pijlers, gelegen over wegen;
4. duiker: een doorlaat voor het transport van water onder een weg of dam door;
5. kunstwerken: een verzamelnaam van werken, genoemd onder 3, 4, 5 en 6.
Artikel 6
De begrenzing van de op de gemeente in eigendom, beheer en onderhoud overgaande wegen wordt gevormd:
a. indien de weg aan één zijde dan wel aan weerszijden grenst aan een wegsloot, niet zijnde een hoofdafvoerleiding of een vaart, door de hartlijn van de aan de weg grenzende wegsloot dan wel wegsloten, met dien verstande dat voor de gemeente het beheer zich uitstrekt tot de niet aan de wegzijde gelegen insteek daarvan;
b. indien de weg aan één zijde dan wel aan weerszijden grenst aan een hoofdafvoerleiding of een vaart, door de aan de wegzijde gelegen insteek van die watergang dan wel watergangen.
1.
De met het waterstaatkundig beheer belaste instantie is bevoegd de door haar nodig geachte werkzaamheden aan hoofdafvoerleidingen en vaarten vanaf de wegzijde uit te voeren of te doen uitvoeren, na overleg met de gemeente.
2.
De gemeente heeft het recht tot:
a. het hebben en houden van de in artikel 1 genoemde bruggen;
b. het rechtstreeks of via wegsloten laten uitstromen van water afkomstig van de wegen, in de hoofdafvoerleidingen en vaarten.
1.
Indien onroerende goederen die bij dit besluit in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan, alsnog benodigd blijken te zijn voor de aanleg van de spoorlijn Lelystad-Lemmer, verkoopt de gemeente deze aan het Rijk.
2.
De koopprijs wordt bij wijze van bindend advies vastgesteld door één of meer door het Rijk en de gemeente in onderling overleg aan te wijzen niet-ambtelijke deskundigen.
Artikel 11
Vergunning wordt geacht te zijn verleend om de landbouwerven, bossen, beplantingsstroken, natuurterreinen, transformatorhuizen, rioolwaterzuiveringsinstallaties, recreatieobjecten en dergelijke aan te sluiten en aangesloten te houden op de wegen die in eigendom, beheer en onderhoud op de gemeente overgaan.
Het onderhoud van de aansluitingen komt voor rekening van de exploitanten van vorenbedoelde voorzieningen.
1.
Het Rijk (Staatsbosbeheer) verleent de gemeente toestemming tot het hebben, houden en onderhouden van fietspaden in of langs de beplantingsstroken, behorende tot de wegen en vrijwaart de gemeente voor schade aan het wegdek van genoemde fietspaden als gevolg van de in de beplantingsstroken aanwezige bomen.
2.
Het Rijk (Rijkswaterstaat) verleent de gemeente vergunning tot het hebben, houden en onderhouden van het wegdek op de in eigendom bij de Staat blijvende viaducten over de rijkswegen nr. 6 en nr. 50.
1.
De gemeente gedoogt dat met betrekking tot de in de artikelen 1 en 2 genoemde onroerende goederen, na overleg met de gemeente:
a. het Rijk (Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie) onder- en bovengrondse leidingen met bijbehorende werken aanlegt, behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;
b. het Rijk (Rijkswaterstaat) grondwaterstandbuizen heeft, behoudt, onderhoudt, vernieuwt en wijzigt in de bermen langs de wegen;
c. de naamloze vennootschap N.V. IJsselcentrale ten behoeve van een regelmatige levering van elektrische energie aan woningen, bedrijven en andere inrichtingen leidingen met bijbehorende werken behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;
d. de naamloze vennootschap N.V. GAZO ten behoeve van een regelmatige levering van gas aan woningen, bedrijven en andere inrichtingen leidingen met bijbehorende werken behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;
e. de Waterleiding Maatschappij Overijssel ten behoeve van een regelmatige levering van water, leidingen met bijbehorende werken aanlegt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;
f. het Zuiveringschap West Overijssel ten behoeve van de afvoer van rioolwater naar de zuiveringsinstallatie te Tollebeek, leidingen met bijbehorende werken aanlegt, behoudt, onderhoudt, wijzigt, opruimt en laat liggen;
g. de N.V. Nederlandse Gasunie hoofdtransportleidingen met bijbehorende werken aanlegt, behoudt, onderhoudt, opruimt en laat liggen;
h. anderen, die krachtens vergunning duikers, kabels en andere voorzieningen hebben (zoals bijvoorbeeld ANWB-wegwijzers).
2.
Het Rijk, de naamloze vennootschap N.V. IJsselcentrale en naamloze vennootschap N.V. GAZO, de W.M.O., het Zuiveringschap West Overijssel, de N.V. Nederlandse Gasunie, en anderen zoals bedoeld in punt h van lid 1 van dit artikel, zijn aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de gemeente, veroorzaakt door het gebruik maken van de in het vorige lid omschreven bevoegdheden.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken, van Verkeer en Waterstaat en van Financiën zijn, ieder voor zoveel hem/haar betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer.
Lech, 28 december 1985
De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
De Staatssecretaris van Financiën,
Uitgegeven de vierde december 1986
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 12
Artikel 13
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht