Let op. Deze wet is vervallen op 30 september 2013. U leest nu de tekst die gold op 29 september 2013.

Besluit aanwijzing stichting GaN als uitvoerder Dienst van Algemeen Economisch Belang

Uitgebreide informatie
Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 september 2010, nr. 151725, houdende aanwijzing van de stichting GaN als uitvoerder van een Dienst van Algemeen Economisch Belang
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
Gelet op artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie;
Besluit:
Artikel 1
Het integraal en voor geheel Nederland beschikbaar maken van betrouwbare gegevens over flora en fauna in Nederland voor overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers is een Dienst van Algemeen Economisch Belang.
Artikel 2
De dienst wordt uitgevoerd door de stichting GaN die daartoe onder meer de zogenoemde Nationale Databank Flora en Fauna ontwikkelt, beheert en exploiteert.
Artikel 3
De borging van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens over flora en fauna geschiedt door de daartoe door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benoemde Gegevensautoriteit Natuur.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2010 en vervalt op 30 september 2013.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht